Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Συνοπτικά οι παρατηρήσεις και οι απόψεις μας για το ΠΕΣΔΑ Στερεάς

Συνοπτικά οι παρατηρήσεις και οι απόψεις μας
για το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Μετά την παρέμβαση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαβούλευση του ΠΕΣΔΑ, όπου αναφερθήκαμε αναλυτικά και με αριθμούς για τα λάθη και τις ελλείψεις του, παρουσιάζουμε συνοπτικά τις παρατηρήσεις και απόψεις μας ώστε να συνεισφέρουμε στην κατανόηση των όσων σχεδιάζονται εις βάρος των πολιτών στον τομέα των απορριμμάτων.  Πέρα από την κατακόρυφη αύξηση των δημοτικών τελών που θα υποστούμε όλοι μας, ο ΠΕΣΔΑ στην ουσία δε δίνει βιώσιμη λύση και μας οδηγεί σε μία αναπόφευκτη κρίση των σκουπιδιών.  Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα στο τέλος να προωθηθούν επιλογές όπως η καύση, που τώρα όλοι την ξορκίζουν και που θα έχει σοβαρή επιβάρυνση στην υγεία μας και θα καταστρέφει πολύτιμους πόρους που θα μπορούσαν να ανακτηθούν από τα σκουπίδια.

1) Κατ' αρχήν
διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Παρατηρήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο του ΠΕΣΔΑ Στερεάς, για τη διαβούλευση

Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Παρατηρήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο για τη διαβούλευση


Μετά από 6 μήνες ερχόμαστε πάλι να διατυπώσουμε τις απόψεις/παρατηρήσεις μας επί του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Αρχικά τις είχαμε διατυπώσει το Μάιο του 2016 εδώ  Είχαμε εντοπίσει ότι ο ΠΕΣΔΑ ήταν ένα ασύνδετο και κουραστικό κείμενο χωρίς συμπύκνωση και κωδικοποίηση των προτάσεων του, γεγονός που απέτρεπε τη συμμετοχή των πολιτών στη διαβούλευση.  Ως προς τον προτεινόμενο σχεδιασμό, η βασικότερη αδυναμία ήταν ότι αντίθετα με την ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων, που προβλέπεται στον ΕΣΔΑ, όπου προτεραιότητα έχουν η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και η διαλογή στην πηγή, αυτός παρέμενε προσηλωμένος στην προώθηση των μεγάλων έργων των κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας σύμμεικτων Αποβλήτων (ΜΕΑ) συνοδευόμενων από ΧΥΤΥ.  Ταυτόχρονα ήταν προφανές ότι υπονόμευε, με την έλλειψη προτάσεων, σχεδιασμού και κοστολόγησης, τις τοπικές δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης, οι οποίες αναπόφευκτα ανταγωνίζονται τα μεγάλα έργα για τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους χρηματοδότησης.

διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Στερεάς Ελλάδας: Παρατηρήσεις για τη διαβούλευσηΠεριφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Στερεάς Ελλάδας
Παρατηρήσεις για τη διαβούλευση

Με αφορμή τη σημερινή (4-11-2016) συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης για το ΠΕΣΔΑ παραθέτουμε κάποιες πρώτες παρατηρήσεις, που ευελπιστούμε να βοηθήσουν στην κατανόηση του ΠΕΣΔΑ από όσους θα ήθελαν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, η οποία λήγει στις 12-11-2016.

1.  Δράσεις Διαλογής στην Πηγή(ΔσΠ)
Δεν κοστολογεί τις δράσεις ΔσΠ που αναφέρονται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ) των Δήμων.  Όπως επεξηγεί στο Κεφ. 16 Παράρτημα IV, όπου αναλύει την προτεραιοποίηση/ιεράρχηση των έργων και δράσεων των ΤοΣΔΑ και την ενσωμάτωσή τους στο
διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...