Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Πρόστιμο στη ΛΑΡΚΟ από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

«Πράσινο» πρόστιμο 596.340 ευρώ στη ΛΑΡΚΟ

Στα 596.340 ευρώ έφτασε το πρόστιμο που επέβαλε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για μια σειρά από περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη μονάδα παραγωγής σιδηρονικελίου της εταιρίας ΛΑΡΚΟ, στη Λάρυμνα της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την αναφορά της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ δεν είχε αντικαταστήσει τις υφιστάμενες μονάδες υγρής αποκονίωσης των αερίων αποβλήτων των περιστροφικών καμίνων, δεν είχε εγκαταστήσει τα προβλεπόμενα συστήματα αντιρρύπανσης για την αποκονίωση των απαερίων του εργοστασίου της, δεν είχε υλοποιήσει ανακαίνιση της μονάδας σακκοφίλτρων για την αποκονίωση των αερίων αποβλήτων από τους μεταλλάκτες και δεν είχε εγκαταστήσει στις καμινάδες των περιστροφικών καμίνων, ηλεκτροκαμίνων και μεταλλακτών συστήματα συνεχούς μέτρησης και ηλεκτρονικής καταγραφής των ρύπων.

Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει πως η ΛΑΡΚΟ δεν πραγματοποιούσε ικανές μετρήσεις PM10 (για το χρονικό διάστημα 01-01-2009 έως 02-06-2010), δεν παρακολουθούσε τις συγκεντρώσεις SO2 και τις μετεωρολογικές παραμέτρους, και επομένως δεν παρακολουθούσε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή.

Η εταιρία δε διέθετε επίσης άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων και δεν είχε υποβάλει (μέχρι 21-1-2009), αναθεωρημένη μελέτη για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας τους με αποτέλεσμα να προκύψουν υπερβάσεις οριακών τιμών για πολλές παραμέτρους (ολικά αιωρούμενα στερεά, ορυκτά έλαια-υδρογονάνθρακες και COD) και στα 3 ρεύματα υγρών αποβλήτων που διατίθενται στη θάλασσα, για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2009 έως και Μάιος 2010, ενώ παρατηρήθηκε και ελλιπής παρακολούθηση των υγρών αποβλήτων.

Όπως ανακοίνωσαν οι επιθεωρητές μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, η ΛΑΡΚΟ δεν είχε εφοδιαστεί με άδεια χρήσης υδάτων από τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη χρήση νερού από τη θάλασσα και δεν είχε εγκαταστήσει τα προβλεπόμενα όργανα (υδρόμετρα), για μέτρηση και καταγραφή της ποσότητας νερού που αντλείται από τις πηγές και το ποτάμι για την απευθείας μέτρηση ή τον υπολογισμό της συνολικής απορροής της πηγής.

Τέλος, η εταιρεία δε διέθετε την προβλεπόμενη άδεια, για την προσωρινή αποθήκευση των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων της μονάδας, ενώ παράλληλα η διαχείριση της σκωρίας των ηλεκτροκάμινων, που διατίθετο για αξιοποίηση, δε γινόταν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ενώ η μη ορθή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και γράσων σε βαρέλια σε υπαίθριο χώρο.

tvxs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου