Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Φράγμα στον άνω ρου του Βοιωτικού Κηφισού θα μελετήσει ο Δήμος Ελάτειας - Κ Τιθορέας

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής σχετικά με ένα ζήτημα που μετράει πάνω από 60 χρόνια ζωής. Το ζήτημα αυτό αφορά στην πιθανότητα κατασκευής φράγματος στον Κηφισό.

Ένα παλιό και διαχρονικό όραμα των συμπολιτών της ευρύτερης περιοχής , μας οδηγεί στην απόφασή μας να αναθέσουμε επιτέλους μετά από πολλά χρόνια παλινωδιών και δισταγμών την σύνταξη Μελέτης σκοπιμότητας και διερεύνησης δυνατότητας κατασκευής φράγματος στον [...]άνω ρου του Βοιωτικού Κηφισού πολλαπλής χρησιμότητας και κυρίως εμπλουτισμού του υδάτινου ορίζοντα της Παρακηφίσιας λεκάνης.

Πρέπει να προχωρήσουμε αμέσως στην εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης γιατί δυστυχώς έχουμε ήδη χάσει αναντικατάστατο χρόνο και πολλές ευκαιρίες χρηματοδότησης ενός τόσο μεγάλου έργου , από χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια απ` τα Κοινοτικά πλαίσια στήριξης.
Έστω όμως και τώρα, αφού έχουμε κατ` αρχήν την θετική ανταπόκριση των υπηρεσιών του ΥΠ.Α.ΑΤ. αναθέτουμε την διερεύνηση αυτής της δυνατότητας σε επιστημονική ομάδα μελετητών με μεγάλη τριακονταετή περίπου εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή Φραγμάτων.
Ο απαραίτητος χρόνος για την εξαγωγή των πρώτων συμπερασμάτων, υπολογίζεται στους 4 με 5 μήνες καθώς παράλληλα με την διερευνητική δουλειά για το φράγμα , θα μελετούνται και οι τυχόν παραπέρα δυνατότητες για την αξιοποίηση των νερών : α)«Τρύπης» Τιθορέας (Βελίτσας), β) «Καταβόθρας » ( Παύλιανης ) συμφερόντων του πρώην Δήμου Αμφίκλειας και γ ) πηγών χειμάρρου Ξυλικών .
Επίσης θα μελετηθούν και οι δυνατότητες κατασκευής εξωποτάμιας μεγάλης λιμνοδεξαμενής σε περίπτωση πρόκρισης μιας τέτοιας λύσης . Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω , όσους συμπολίτες μας έχουν γεωερευνητικά - εδαφολογικά στοιχεία από γεωτρήσεις τους , που βρίσκονται εκατέρωθεν του ποταμού και στην περιοχή από γεφύρι διασταύρωσης προς Πολύδροσο μέχρι το γεφύρι της Βρελιάς να τα προσκομίσουν στο Δήμο, όπως επίσης να μας πληροφορήσουν και για τυχόν ρηγματώσεις , σπηλαιοβάραθρα ή καταβόθρες που εκεί χάνεται το νερό και οι ίδιοι γνωρίζουν ή έχουν παρατηρήσει κατά μήκος της κοίτης του ποταμού .
Χρήσιμη ακόμη θα είναι η καταγραφή έστω και των πιο μικρών πηγών κατά μήκος της ίδιας διαδρομής , στις όχθες , την ευρύτερη κοίτη , αλλά και πλησίον του Κηφισού στο ίδιο μήκος .
Η έγκαιρη συλλογή αυτών των στοιχείων θα επιταχύνει και θα βοηθήσει σημαντικά την όλη εργασία, παρέχοντας στους μελετητές επί πλέον πληροφορίες στις οποίες διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να έχουν πρόσβαση ενώ είναι χρήσιμες και σημαντικές .
Γι αυτό και σας ζητώ να βοηθήσετε την αρχική αυτή μελέτη ενός τόσο μεγάλου έργου και φιλόδοξου στόχου για την περιοχή μας .


Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Ντούρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου