Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Επιστολή του Συλλόγου Περιβάλλοντος Αγ Ιωάννη Θεολόγου για το Χωροταξικό Υδατοκαλλιεργειών


προς τον κ. Νικόλαο Μπέτσιο
Πρόεδρο Επιτροπής Περιβαλλοντος &
Αναπτυξης Περιφέρειας Στ. Ελλάδας
2.κ. Περικλή Καραίσκο Αντιπρόεδρο
3.κ.Αντώνη Τερζή Δ/ντή Περιβαλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού

ΚΟΙΝ: 1.κ. Περιφερειάρχη Στ.Ελλάδας
2. κ. Δήμαρχο Λοκρών
3. ΜΜΕ , ιστοσελίδες και blogs
Νομού Φθιώτιδας

Θέμα: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις Υδατοκαλλιέργειες

Κύριοι
Ενημερωθήκαμε από την [...]ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας ότι την Παρασκευή
6-5-2011 στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας στο 18ο θέμα θα παρουσιαστεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις Υδατοκαλλιέργειες το οποίο βρίσκεται ήδη αναρτημένο στο Διαδίκτυο για Δημόσια Διαβούλευση.
Κατ`αρχήν επιτρέψτε μας να σημειώσουμε τα εξής:
Στην παράκτια ζώνη του Οπούντιου Κολπου (Θεολόγου –Αταλάντης-Λιβανατών) ζουν εγκατεστημένοι, ιδίως τους θερινούς μήνες, μόνιμοι κάτοικοι, οικιστές, παραθεριστές και τουρίστες στους οικισμούς Θεολόγου, ΟΣΜΑΕΣ, Σκάλας Αταλάντης Τραγάνας, Σκάλας Λιβανατών και Αρκίτσας σε ιδιαιτερα καλλωπισμένους και πολυτελείς παραθαλάσσιους παραθεριστικους οικισμούς και τουριστικά συγκροτήματα.
Η εν λόγω ΣΜΠΕ, όσον αφορά τη Στερεά Ελλάδα, σκοπό έχει να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τις εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας αδιαφορώντας για την ανεπανόρθωτη και μη αναστρέψιμη βλάβη που θα προκαλέσει στο θαλάσσιο Περιβάλλον του Οπούντιου Κόλπου και κατ` επέκταση στην μόνη μορφή Ανάπτυξης για την περιοχή τον Τουρισμό.
Στηρίζεται δε στα εξής:
Α) στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1469/9-10-2003).
Το Χωροταξικό αυτό Πλαίσιο εγκρίθηκε το 2003 παρά τις ενστάσεις, αντιρρήσεις, διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις και τα Ψηφίσματα του τότε Νομάρχη και Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας, των τέως Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Λιβανατών και του συνόλου των Συλλόγων και Φορέων της παραλιακής Λοκρίδας και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές και τους στόχους της εξουσιοδοτικής διάταξης του Νόμου 2742/99 τις οποίες παρανόμως δεν έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξή του.
Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας συντάχθηκε πάνω σε Μελέτες Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα των διαφόρων περιοχών οι οποίες εξετάστηκαν για το αν πληρούν ή όχι τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών (ρεύματα, θερμοκρασίες κ.λ.π.),
Μεταξύ δε των περιοχών οι οποίες εξετάσθηκαν ήταν και η περιοχή του Κόλπου Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών (Οπούντιος Κόλπος) όπου αγνοήθηκε παντελώς η ύπαρξη τουριστικών μονάδων, παραθεριστικών οικισμών και γενικότερα η Τουριστική Προοπτική της περιοχής, με αποτέλεσμα να προβλεφθούν ιχθυοτροφικές μονάδες για τον Κόλπο, γεγονός που οδήγησε από τότε στην θαλάσσια και χερσαία περιβαλλοντική υποβάθμιση και μαρασμό της περιοχής μας, με δυο λόγια συντελέστηκε και συντελείται ακόμα ένα διαρκές έγκλημα εις βάρος του Περιβάλλοντος.


Β) Στις Μελέτες Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ 200-2006.
Ιδιαίτερα δε όσον αφορά στη Μελέτη ΠΟΑΥ για το Βόρειο Ευβοϊκό συμπεριλαμβανομένου και του Μαλιακού, αυτή πραγματοποιήθηκε το 2003 εν αγνοία της τότε Νομαρχίας Φθιώτιδας αλλά και των τριών Δήμων της παραλιακής Λοκρίδας Αταλάντης, Μαλεσίνας και Λιβανατών, ανετέθη σε επιστήμονες-συνεργάτες του Συλλόγου μας προς έλεγχο και διαπιστώθηκε πως ήταν ανεδαφική, γεμάτη σφάλματα, ανακρίβειες, και κατά την άποψή μας σκόπιμες παραλείψεις καθώς παρουσίαζε εντέχνως την υδατοκαλλιέργεια ως δραστηριότητα φιλική προς το Περιβάλλον και προς τον Τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής του Κόλπου Θεολόγου – Αταλάντης - Λιβανατών, γεγονός απολύτως αναληθές καθώς σύμφωνα με επίσημο έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ που έχουμε στο αρχείο μας στην περιοχή του Κόλπου Θεολόγου – Αταλάντης:
«Η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας είναι ασύμβατη με την ευρύτερη περιοχή που είναι κατ` εξοχήν περιοχή τουρισμού και παραθερισμού»
Η υλοποίησή της μελέτης ΠΟΑΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΛΑΡΥΜΝΑ θα είναι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ καθώς προβλέπει δυο τερατώδεις Ζώνες Ιχθυοτροφείων στην καρδιά του Κόλπου, στις προστατευόμενες από το NATURA 2000 και στα θεσμοθετημένα Καταφύγια Άγριας Ζωής, Νήσους Γάιδαρος και Αταλαντονήσι δυναμικότητας 1.610 και 1435 αντίστοιχα τόνων τσιπούρα –λαυράκι ετησίως, τα οποία σύμφωνα με επιστημονικές Μελέτες Πρυτάνεων και Καθηγητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, ισοδυναμούν με 31 τόννους ημερησίως και 11.315 τόνους ετησίως περιττωμάτων(κόπρανα και ούρα των ψαριών) ή σα να χύνονται στη θάλασσά μας ακατέργαστα λύματα μιας πόλης 210.930 κατοίκων!

Επιπλέον έχουμε να προσθέσουμε τα εξής:
Αποτέλεσμα των όσων προβλέπει η ΣΜΠΕ Υδατοκαλλιεργειών που κρατάτε σήμερα στα χέρια σας είναι να μην επιτυγχάνεται η ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής μας και η περιβαλλοντική και οικονομική αναβάθμισή της, η ορθολογική αξιοποίηση και προστασία του φυσικού της πλούτου καθώς η υπερσυγκέντρωση των ιχθυοκαλλιεργειών δεν προάγει την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξή της.
Αντίθετα αναμιγνύει ουσιαστικά ασύμβατες μεταξύ τους χρήσεις (τουρισμό και παραθερισμό με ιχθυοκαλλιέργειες) με συνέπεια να ακυρώνεται de facto ο κύριος χαρακτηρισμός της περιοχής μας ως τουριστικής και να επιδεινώνεται κατά τρόπο συνταγματικά απαράδεκτο και μη συμβατό η διαβίωση και η υγεία των κατοίκων της (ΣτΕ 3756/00) χωρίς να συντρέχει τεκμηριωμένος λόγος δημοσίου συμφέροντος.
Η βλάβη που θα επέλθει στην περιοχή του Οπούντιου Κόλπου από τις χωροθετούμενες ιχθυοκαλλιέργειες που προβλέπει η ΣΜΠΕ Υδατοκαλλιεργειών θα είναι μη επανορθώσιμη και αναστρέψιμη και προφανώς δυσανάλογη με το δήθεν προσδοκώμενο όφελος της περιοχής από τη λειτουργία των εν λόγω ιχθυοτροφείων, ενώ θα έχει τέτοια έκταση και συνέπειες ώστε προδήλως αντιστρατεύεται τη συνταγματική αρχή της προστασίας του Περιβαλλοντος.

Καθώς η εν λόγω ΣΜΠΕ προβλέπει στο Βόρειο Ευβοϊκό ίδρυση Ζωνών Υδατοκαλλιεργειών(ΠΟΑΥ) δυναμικότητας 25.520 ετησίως τόνων ψαριών δηλαδή 6.420 τόνων ψαριών στο Δίαυλο των Ωρεών, 6.625 τόνων ψαριών στο Μώλο, 9.255 τονων ψαριών στην Αταλαντη-Λάρυμνα και 3.220 τόνων ψαριών στο Καντήλι με προοπτική αύξησης της δυναμικότητας και έκδοση νέων αδειών ιχθυοτροφείων σε σημειακές συγκεντρώσεις αλλά και μεμονωμένες, γίνεται αντιληπτό ότι ο Βόρειος Ευβοϊκός στραγγαλίζεται και μετατρέπεται σε μια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΜΙΑ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΧΑΒΟΥΖΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΩΝ (ΚΟΠΡΑΝΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ),ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ

Αυτό επίσης σημαίνει ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ κυρίως της Φθιώτιδας η οποία πλήττεται καίρια από το σχέδιο αυτό καθώς ζει και αναπνέει στο Βόρειο Ευβοϊκό προς τον οποίο έχει μοναδική θαλάσσια έξοδο.

Η δε περιοχή του Οπούντιου Κόλπου (Θεολόγου-Αταλάντης-Λιβανατών) θα υποστεί τεράστια οικονομική και περιβαλλοντική ζημιά, καθίζηση και μαρασμό της τουριστικής και παραθεριστικής κίνησης, δυσφήμιση, υποβάθμιση της αξίας των ακινήτων και τέλος, αυτή τη δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσης, θα στείλει στην ανεργία τους επαγγελματίες όλων των παραγωγικών τάξεων.

Για τους λόγους αυτούς ΚΑΛΟΥΜΕ την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας να απορρίψει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠΧΣΑΑ για τις Υδατοκαλλιέργειες καθόσον δεν είναι δυνατή η συνύπαρξη των δυο στοιχείων ήτοι η διατήρηση του φυσικού κάλλους της περιοχής, της ιδιαίτερης βιοποικιλότητας και του τουριστικού χαρακτήρα της με τις τόσο ρυπογόνες και επιβαρυντικές για το θαλάσσιο περιβάλλον και οικοσύστημα αυξανόμενες χωροταξικά επιτρεπόμενες ιχθυοκαλλιέργειες

Μη γίνετε συνεργοί στο έγκλημα που σχεδιάζεται

Με τιμή
Το ΔΣ του Συλλόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου