Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Πρόταση διαχείρισης απορριμμάτων για την Περιφέρεια Στερεάς

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με αγώνες και αλληλεγγύ απέναντι στην κρίση

Πρόταση διαχείρισης απορριμμάτων
για την Περιφέρεια Στερεάς
Τα σκουπίδια μπορούν να δημιουργήσουν όφελος και θέσεις εργασίας


Η διαχείριση των απορριμμάτων έχει δυστυχώς μπει στο στόχαστρο των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που εκμεταλλευόμενοι την μεθοδευμένη αδράνεια της πολιτείας, επιβάλλουν μεγάλα έργα και πανάκριβες όσο και επισφαλείς λύσεις.

Στην Στερεά Ελλάδα, οι περισσότερες περιοχές που αφορούν περίπου το 80% των πολιτών, δεν έχουν ασφαλείς χώρους διάθεσης απορριμμάτων, ενώ υπάρχουν πολλοί χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Η δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής είναι η μοναδική μέθοδος που χρηματοδοτείται παρά τα προβλήματα που δημιουργεί, ενώ η ανακύκλωση κινείται σε πολύ χαμηλά ποσοστά, γεγονός για το οποίο δεν ευθύνονται οι πολίτες αλλά η ελλιπής οργάνωση. Επιπλέον οι πόροι που διατίθενται από τα κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ) αν και περιορισμένοι, παραμένουν ανεκμετάλλευτοι.
Το Αυτοδιοικητικό Κίνημα καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση που αφορά:
“Αποκεντρωμένη διαχείριση χαμηλού κόστους, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή και στην ανάκτηση, με τοπικές μονάδες διαχωρισμού και κομποστοποίησης και στηριγμένη στην κοινωνική συμμετοχή”.
Είναι μια εφαρμοσμένη λύση που προωθεί την συμμετοχή του πολίτη, παράγει τις περισσότερες θέσεις εργασίας τοπικά, μπορεί να εφαρμοστεί αμεσότερα από κάθε άλλη, έχει το χαμηλότερο κόστος, διανέμει ισόρροπα τις ωφέλειες από την ανακύκλωση και σέβεται το περιβάλλον.
Η Περιφέρεια και οι Δήμοι της Στερεάς Ελλάδας, μπορούν να επιλέξουν λύσεις προς όφελος των πολιτών, να δείξουν άμεσα αποτελέσματα και να αποτρέψουν την εκχώρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων στο μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο.


Ακολουθεί η πλήρης πρόταση:

Η διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Στερεάς – Προτάσεις του Α/Κ

Α. Βασικές προβλέψεις του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ Στερεάς

Με την 6972/22.12.2005 απόφαση του Γ.Γ. περιφέρειας Στερεάς εγκρίθηκε ο ΠΕΣΔΑ Στερεάς. Από μια εκτενή μελέτη, περίπου, 1.000 σελίδων, στον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ έχουν αποτυπωθεί οι εξής βασικές επιλογές:

• ο καθορισμός των (υποχρεωτικών για κάθε περιφέρεια) στόχων της εκτροπής από την ταφή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των ΑΣΑ και της ανακύκλωσης.
• η διάθεση σε 11 ΧΥΤΑ, οι οποίοι αντιστοιχούν στις αντίστοιχες 11 διαχειριστικές ενότητες: 1η – Δ. Βοιωτία, 2η – Αν. Βοιωτία, 3η – Β. Εύβοια, 4η – Κ. Εύβοια, 5η – Ν. Εύβοια, 6η – Σκύρος, 7η – Ευρυτανίας, 8η – Δομοκού, 9η – Λαμίας, 10η – Λοκρίδας, 11η – Φωκίδας.
• η κατασκευή πέντε (5) κεντρικών (μία για κάθε νομό) εγκαταστάσεων επεξεργασίας και αξιοποίησης σύμμεικτων απορριμμάτων (όσων έχουν απομείνει μετά τα προγράμματα εκτροπής επιλεγμένων κλασμάτων), χωρίς να προσδιορίζονται τα σημεία της χωροθέτησής τους. Για τους νομούς Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας θεωρούνται αποδεκτές όλες οι τεχνολογίες επεξεργασίας – αξιοποίησης, ενώ για τους νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας θεωρείται ότι πρέπει να εξαιρεθεί η μέθοδος της “αποτέφρωσης - καύσης”, λόγω μικρού πληθυσμού.
• η λειτουργία 5 – 8 ΣΜΑ (2-3 για τη Φθιώτιδα, 1 – 2 για την Εύβοια, 1 – 2 για τη Φωκίδα, 1 για την Ευρυτανία).
• η πρόβλεψη για τη δημιουργία “πράσινων σημείων” για την ανακύκλωση υλικών και τη συνεργασία με τα υφιστάμενα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.
• η διαλογή στην πηγή του οργανικού (βιοαποδομήσιμου) κλάσματος και η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας με σκοπό την παραγωγή κομπόστ.
• η λειτουργία φορέων διαχείρισης (ΦοΔΣΑ), κατ’ ελάχιστο στα όρια μιας διαχειριστικής ενότητας.
• η σταδιακή παύση λειτουργίας των ενεργών και η αποκατάσταση ενεργών και ανενεργών ΧΑΔΑ.
• ο καθορισμός στόχων για τις λοιπές (πλην των αστικών) κατηγορίες στερεών αποβλήτων. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η κατασκευή, τουλάχιστον, ενός (1) ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων, για τα απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις.
• η δυνατότητα αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ ανά πενταετία ή, κατ’ εξαίρεση, και νωρίτερα αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Η ποσότητα των αστικών απορριμμάτων της Στερεάς το 2005, ανέρχονταν σε, περίπου, 270.000 τόνους/έτος. Κατά τη χρονική στιγμή της έγκρισης του ΠΕΣΔΑ Στερεάς:

• λειτουργούσαν 4 ΧΥΤΑ (Λαμίας, Δομοκού, Λιβαδειάς, Χαλκίδας), υπό κατασκευή ήταν ο ΧΥΤΑ Β. Εύβοιας (Ιστιαία) και είχαν εξασφαλίσει χρηματοδότηση 3 ΧΥΤΑ (Άμφισσας, Θήβας, επέκταση Λιβαδειάς)
• ένα (1) ΚΔΑΥ, στη Λαμία, ήταν έτοιμο να λειτουργήσει
• δεν υπήρχε καμία μονάδα μηχανικής διαλογής, θερμικής επεξεργασίας ή αξιοποίησης βιοαερίου
• οι τσιμεντοβιομηχανίες υποδέχονταν απόβλητα, αλλά όχι αστικά σύμμεικτα απορρίμματα
• υπήρχαν 307 ΧΑΔΑ (191 ενεργοί και 116 ανενεργοί)

Β. Η κατάσταση σήμερα

Στο επίπεδο των γενικών ρυθμίσεων και των σχεδιασμών:

• Βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ (http://www.opengov.gr/minenv/?p=1710), με τίτλο «νόμος - πλαίσιο για τα απόβλητα», στο οποίο γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας, ενώ εισάγεται στην εθνική νομοθεσία και η οδηγία 2008/98/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου.
• Σε πολλές περιφέρειες της χώρας έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης και επικαιροποίησης των υφιστάμενων περιφερειακών σχεδιασμών του 2005 και 2006 και σε κάποιες από αυτές έχει ολοκληρωθεί. Στην περιφέρεια Στερεάς δεν έχει ενεργοποιηθεί τέτοια διαδικασία.
• Σε εκκρεμότητα παραμένει το θέμα της συγκρότησης των νέων ΦοΔΣΑ, χωρίς να έχει εκδοθεί το σχετικό ΠΔ και ενώ έχει εκπνεύσει η προθεσμία που είχε τεθεί (30 Ιουνίου 2011). Οι τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες κάνουν ρητή αναφορά σε κατάργηση της πρόβλεψης του άρθρου 104 του ν. 3852/2010 (“Καλλικράτης”) για ένα ΦοΔΣΑ ανά περιφέρεια και για κατασκευή όλων των έργων διαχείρισης (και των ΧΥΤΑ) με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.

Στο επίπεδο της υφιστάμενης διαχείρισης στην περιφέρεια

• Άμεσα κλείνουν όλοι οι ΧΑΔΑ της περιφέρειας
• Δεν έχει κατασκευαστεί καμία από τις πέντε κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αξιοποίησης σύμμεικτων απορριμμάτων, ούτε ΣΜΑ.
• Εντελώς πρόσφατα, στις 1/6/2011, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ/Υ και εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αποβλήτων της 9ης διαχειριστικής ενότητας (Λαμίας), στη θέση “Μαγδάρα” του δήμου Μακρακώμης, δυναμικότητας 89.000 τόνων/έτος (75.500 τόνοι ΑΣΑ και 13.500 τόνοι λάσπη από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων), για τα επόμενα 25 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι και αυτή η μονάδα επεξεργασίας είναι στο πρότυπο, που επιλεκτικά ακολουθείται πανελλαδικά, με έμφαση στην παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (RDF) και την ενεργειακή αξιοποίηση, χωρίς να προσδιορίζεται και να τεκμηριώνεται ο χώρος και ο τρόπος της καύσης
• Σε σχέση με τους ΧΥΤΑ, η κατάσταση που επικρατεί στις 11 διαχειριστικές ενότητες (ΔΕ) της περιφέρειας είναι η εξής:
 4 ΔΕ (Δ. Βοιωτία, Αν. Βοιωτία, Β. Εύβοια και Σκύρος) διαθέτουν νέους ΧΥΤΑ
 3 ΔΕ (Λαμίας, Κ. Εύβοιας και Δομοκού) διαθέτουν παλαιότερους ΧΥΤΑ, εκ των οποίων οι δύο πρώτοι κορεσμένοι
 4 ΔΕ (Ευρυτανία, Φωκίδα, Λοκρίδα και Ν. Εύβοια) δεν διαθέτουν ΧΥΤΑ
 Από τις 6 ΔΕ, χωρίς ή με κορεσμένους ΧΥΤΑ, έχει υπάρξει πρόβλεψη χωροθέτησης για τις 2 από αυτές: Λαμία (προαναφέρθηκε η έγκριση περιβαλλοντικών όρων) και Ευρυτανία
• Η ποσότητα απορριμμάτων που θα παράγονται στην Περιφέρεια, το 2012, εκτιμάται σε περίπου 300 - 310.000 τόνους, χωρίς την μείωση κατά 17% λόγω της οικονομικής κρίσης σύμφωνα με πανελλαδική πρόσφατη έρευνα.
• Παρά την απουσία αναλυτικών στοιχείων, είναι προφανές ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ανακύκλωση και για την εκτροπή βιοαποδομήσιμων από την ταφή δεν εκπληρώνονται. Αντιθέτως, εξακολουθεί να παραμένει σαν κυρίαρχος τρόπος διαχείρισης η ταφή στους ΧΥΤΑ ή η εναπόθεση (μέχρι πρότινος) στους ΧΑΔΑ.
• Δεν λειτουργεί καμία μονάδα κομποστοποίησης (προδιαλεγμένων οργανικών ή μη), ανακτάται αμελητέα ποσότητα οργανικών, ενώ με βάση τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, το 2013 οφείλουν να εκτρέπονται από την ταφή, περίπου, 135.000 τόνοι ζυμώσιμων οργανικών (όριο για την ταφή οργανικών οι 83.000 τόνοι).
• Το σύστημα της ανακύκλωσης είναι υποτυπώδες και λειτουργεί, απ’ όσα μας είναι γνωστά, με ένα ιδιωτικό ΚΔΑΥ στο Σχηματάρι Βοιωτίας (9.030 τόνοι, το 2010) και ένα ΚΔΑΥ της ΕΕΑΑ στη Λαμία (5.244 τόνοι, το 2010), που διαχειρίζεται η ΕΠΑΝΑ ΑΕ του ομίλου Μπόμπολα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΔΑΥ Λαμίας έχει ετήσια δυναμικότητα 33.000 τόνων. Με βάση τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, στο τέλος του 2011 να αξιοποιούνται 35.500 τόνοι και να ανακυκλώνονται 32.500 τόνοι υλικών συσκευασίας
• Ειδικά προβλήματα εξακολουθούν να αποτελούν α. η παράνομη διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων β. η ανεξέλεγκτη διάθεση αδρανών

Σε σχέση με την οικονομική πλευρά της διαχείρισης, σημειώνουμε ότι:
• Υπάρχουν περιορισμένοι, αλλά, ταυτόχρονα, και αναξιοποίητοι πόροι στο ΕΣΠΑ
• Η εισφορά των δήμων στους ΦοΔΣΑ, για υπηρεσίες επεξεργασίας ή διάθεσης απορριμμάτων ή υπολειμμάτων σε ΧΥΤΑ/Υ, κοστολογείται με βάση τις εισερχόμενες ποσότητες (ν. 3854/2010, άρθρο 9) και επιβαρύνει οικονομικά κάθε πολίτη


Γ. Πρόταση διαχείρισης απορριμμάτων για την Περιφέρεια Στερεάς: τα σκουπίδια μπορούν να δημιουργήσουν όφελος και θέσεις εργασίας

Υποστηρίζουμε τη ριζική αναθεώρηση του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού, σε μια κατεύθυνση ενσωμάτωσης των εμπειριών που έχουν αποκτηθεί, των διεθνών εμπειριών και καλών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης και της ιεράρχησης στη διαχείριση, που εισάγει η οδηγία 2008/98/ΕΕ (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, ασφαλής εναπόθεση). Με την απαραίτητη διευκρίνιση ότι η μετάβαση σε οποιαδήποτε βαθμίδα της διαχείρισης προϋποθέτει τη χρήση και την εξάντληση των δυνατοτήτων των προηγούμενων βαθμίδων. Αυτό σημαίνει, πρακτικά, ότι η οποιαδήποτε συζήτηση για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και εναπόθεσης απορριμμάτων αφορά ένα μικρό, συνεχώς μειούμενο, τμήμα των παραγόμενων απορριμμάτων και όχι το σύνολό τους. Διαφορετικά, θα μιλάμε, όχι μόνο για ένα πρόδηλο σφάλμα στο σχεδιασμό, αλλά για μια εξόφθαλμη προσπάθεια εξυπηρέτησης εργολαβικών συμφερόντων.

Επιμένουμε σε ΦοΔΣΑ με τη μορφή ΝΠΔΔ, που θα τον (τους) συγκροτούν οι αντίστοιχοι δήμοι. Ενθαρρύνουμε τη λειτουργία συνεταιρισμών και εταιρειών κοινωνικής/λαϊκής βάσης με ή χωρίς τη συμμετοχή των Δήμων στην εναλλακτική διαχείριση και την ανακύκλωση.
Θεωρούμε αναγκαίο να υπάρξει αναπροσανατολισμός των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ ώστε να επιδοτηθούν δράσεις ανακύκλωσης και ανάκτησης.

Στη βάση των παραπάνω παραδοχών, πιστεύουμε ότι η βέλτιστη λύση θα πρέπει να συνδυάζει:

• τη δραστική μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων, που έχουν ανάγκη επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης σε χώρους ταφής
• την περιβαλλοντική ασφάλεια και χαμηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση
• την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας
• τη διάχυση των ωφελειών στους δήμους και τους πολίτες, αποτροπή της εκχώρησης της διαχείρισης στο ιδιωτικό κεφάλαιο
• τη μείωση του κόστους διαχείρισης
• τη μεγιστοποίηση των εσόδων από την ανακύκλωση - ανάκτηση
• τη γρήγορη εφαρμογή και απορρόφηση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ

Η προτεινόμενη από το Αυτοδιοικητικό Κίνημα περιφέρειας Στερεάς λύση, αποτελεί μια πρόταση ολοκληρωμένης διαχείρισης, που θα μπορούσε να περιγραφεί ως:

“Αποκεντρωμένη διαχείριση χαμηλού κόστους, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή και στην ανάκτηση, με τοπικές μονάδες διαχωρισμού και κομποστοποίησης και στηριγμένη στην κοινωνική συμμετοχή”.

Είναι μια λύση που προωθεί την ενεργή συμμετοχή του πολίτη, παράγει τις περισσότερες θέσεις εργασίας τοπικά, απαιτεί εύκολες εγκαταστάσεις, μπορεί να εφαρμοστεί αμεσότερα από κάθε άλλη, έχει το χαμηλότερο κόστος και είναι φιλική στο περιβάλλον. Δεν προωθείται όμως από την Πολιτεία, γιατί δεν παράγει κέρδη για τους μεγάλους ομίλους που διαγκωνίζονται τον τελευταίο καιρό γύρω από το σίγουρο χρήμα των σκουπιδιών. Έτσι σήμερα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η διαχείριση να υιοθετήσει πρακτικές και μεθόδους, όπως: μεγάλες κεντρικές εγκαταστάσεις υψηλού κόστους, έμφαση στην ενεργειακή αξιοποίηση (καύση, πυρόλυση κλπ), πρακτικές πλήρους ιδιωτικοποίησης που θα έχουν ως αποτέλεσμα την εκτόξευση του κόστους διαχείρισης και την υποβάθμιση της κοινωνικής συμμετοχής και του περιβαλλοντικού ελέγχου.

Η πρότασή μας αναπτύσσεται σε 3 βήματα, που υλοποιούνται ταυτόχρονα:

Βήμα 1ο (διάρκεια 1- 12 μήνες)

Στόχος: Μείωση των απορριμμάτων έως και 60% (190.000 τόνοι ή 150.000 με μείωση 17%)

1. Διαλογή υλικών από τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Χρειάζεται επέκταση των μπλε κάδων για υλικά συσκευασίας, κάδοι οργανικών και κάδοι χαρτιού.

2. Πράσινα σημεία σε κάθε δήμο: δημιουργία κέντρων συγκέντρωσης προδιαλεγμένων ανακτήσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών, από όλα τα σημεία διαλογής στην πηγή, αξιοποίηση - εμπορία – διάθεση.

3. Κέντρα διαλογής υλικών από τους κάδους ανακύκλωσης (ενδεχομένως, με ταινιόδρομο και χειροδιαλογή).

4. Μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών .

ή/και

5. Μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από προδιαλεγμένα οργανικά

6. Διακριτή διαχείριση ειδικών κατηγοριών:

• πράσινων και κλαδεμάτων (κομποστοποίηση ή πελετοποίηση)
• ογκωδών, ελαστικών, ηλεκτρικών συσκευών, σιδηρών και μετάλλων,
• αδρανών για παραγωγή υλικών οδοστρωσίας
• συσσωρευτών, μπαταριών, λαμπτήρων

Βήμα 2ο (διάρκεια 12 - 24 μήνες)

Στόχος: Μείωση των απορριμμάτων έως και 95% συνολικά (290.000 τόνοι/ 240.000 με μείωση 17%)

7. Μεταφορά υπολείμματος σε Μονάδες Μηχανικής Διαλογής (μείωση 110.000/ 80.00 τόνοι με μείωση 17%))

Οι μονάδες μηχανικής διαλογής έχουν υψηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και τα υλικά που παράγουν είναι υποβαθμισμένα σε σχέση με αυτά που έχουν προδιαλεχθεί, ιδιαίτερα όταν έχει προηγηθεί έντονο πρεσσάρισμα σε Σταθμούς Μεταφόρτωσης. Ειδικά το παραγόμενο κόμποστ από σύμμεικτα είναι επιμολυσμένο και εμπλουτισμένο με χημικές ουσίες. Επίσης και το παραγόμενο Βιοαέριο από αναερόβια ζύμωση σύμμεικτων αστικών σκουπιδιών έχει μαζί με το μεθάνιο και επικίνδυνες προς καύση ενώσεις (οργανομεταλλικές, οργανικές και ανόργανες χλωριούχες ενώσεις), οπότε τα καυσαέρια έχουν μεγάλη τοξικότητα. Προτείνονται μικρές αποκεντρωμένες μονάδες απλού εξοπλισμού, σε επίπεδο μιας ή δύο διαχειριστικών ενοτήτων ανάλογα και δύο μεγαλύτερες ΜΕΑ για την εξυπηρέτηση της Λαμίας και Θήβας-Χαλκίδας. Έτσι, καθώς προοδευτικά θα αυξάνεται το ποσοστό της ανακύκλωσης με ΔσΠ, θα μειώνεται η ροή των σύμμεικτων προς ΜΕΑ και ΧΥΤΥ.

Βήμα 3ο (διάρκεια 12 - 24 μήνες)

Στόχος: Ελαχιστοποίηση υπολείμματος προς ταφή στο 5% συνολικά (15.000 τόνοι)

8. Αποκατάσταση προβλημάτων υφιστάμενων ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ

• Αποκατάσταση ΧΑΔΑ
• Αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε Λιβαδειά, Δομοκό, Β. Εύβοια

9. ΧΥΤΥ με ελαχιστοποίηση των προβλημάτων χωροθέτησης

• Νέος ΧΥΤΥ της 9ης Δ.Ε. στην Λαμία (κοντά στη λατομική περιοχή), που απαιτεί μικρότερο κόστος μεταφοράς και δεν εμφανίζει τα προβλήματα ακαταλληλότητας του Τριλόφου.
• Επέκταση του ΧΥΤΑ Χαλκίδας
• Διερεύνηση δυνατοτήτων χρησιμοποίησης των υφιστάμενων ΧΥΤΑ ως ΧΥΤΥ για περισσότερες Δ.Ε. με τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ. π.χ ΧΥΤΥ 4ης -5ης ΔΕ, 7ης-9ης, 1ης-11ης-10ης, ή 11ης -1ης, 10ης -2ης.

Δ. Οικονομικές παράμετροι της προτεινόμενης λύσης

Α. Μείωσης δαπανών και εξοικονόμηση που οφείλεται στη

Μείωση κόστους απόρριψης σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ
Μείωση δρομολογίων

Β. Πηγές εσόδων αποτελούν:

• Η πώληση υλικών
• Η παραγωγή ρεύματος από βιοαέριο
• Η παραγωγή υλικών προς χρήση από τους Δήμους (πελέτες, βιοκαύσιμα, κόμποστ, υλικά οδοστρωσίας κλπ)Επεξηγήσεις

1. Αποκομιδή κάδου υπολειμμάτων - σύμμεικτων απορριμμάτων

2. Υποδοχή απορριμμάτων

3. Εγκατάσταση ταινιοδρόμου χειρο-διαλογής ανακτήσιμων, διαχωρισμού οργανικών

4. Προσθήκη του περιεχομένου του κάδου προδιαλεγμένων οργανικών και των μηχανικών κομποστοποιητών

5. Απομάκρυνση ανακυκλώσιμων υλικών, οδήγηση στους χώρους συγκέντρωσης (15)

6. Χώρος κομποστοποίησης

7. Προσθήκη μέρους του προδιαλεγμένου χαρτιού, για τον έλεγχο της υγρασίας του κομπόστ

8. Θρυμματιστής προϊόντων κλαδεμάτων, προσθήκη στο προς επεξεργασία κομπόστ

9. Νεαρό κομπόστ

10. Μηχανικό κόσκινο κομπόστ

11. Χώρος ωρίμανσης κομπόστ – συσκευασία – διάθεση

12. Διαχωρισμός αδρανών υλικών, πέρασμα από θρυμματιστή αδρανών

13. Παραγωγή αδρανούς υλικού, τύπου 3Α – διάθεση

14. Απομάκρυνση υπολειμμάτων, προς ταφή σε ΧΥΤΥ

15. Σημεία συγκέντρωσης προδιαλεγμένου υλικού από κάδους χαρτιού, μετάλλων - πλαστικών - ξύλου και από τα απομακρυσμένα σημεία εναλλακτικής διαχείρισης (έντυπο χαρτί, μπαταρίες, ηλ. συσκευές, φάρμακα, ελαστικά, έπιπλα κλπ.)

16. Εργαστήρια επισκευών - ανταλλακτικών, εκθετήριο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου