Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΛΕΤ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΧΚΠ) ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΕΚΑ 

Τον Ιούνιο 2009, συνεργάτες της ΕΛΕΤ αντιλήφθηκαν παρανομίες σχετικά με την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (ΧΚΠ) εντός της Περιοχής Απόλυτης Προστασίας του Εθνικού Δρυμού, που αποτελεί μέρος της Περιοχής Δικτύου NATURA 2000 με κωδικό GR2450005, οι οποίες διεξήχθησαν το καλοκαίρι του 2008 με το λεγόμενο και διαφημιζόμενο «ΤΕΡΑΣ του Παρνασσού» (Fendt 936 Vario).

Κατόπιν τούτου, αποφασίστηκε η επιτόπια επίσκεψη κλιμακίου της ΕΛΕΤ, με σκοπό την εκτίμηση του μεγέθους της περιβαλλοντικής όχλησης που προέκυψε ως συνέπεια των εργασιών αυτών. Η αναλυτική έκθεση της αυτοψίας και των εξελίξεων της (Συνημμένο 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ με αρ. πρωτ. 965/ ΕΕ – ΣΦΥΠ 25), καθώς επίσης ένα CD με φωτογραφίες των παρεμβάσεων (επισυνάπτονται μερικές από αυτές τις φωτογραφίες) και των επιπτώσεων υποβλήθηκε στην Υπουργό Τ. Μπιρμπίλη με το έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 1331/ΕΕ (16-11-2009), το οποίο επισυνάπτεται (Συνημμένο 2 ΕΛΕΤ_1109), όπου ζητήθηκαν οι άμεσες ενέργειες του Υπουργείου προς τους υπευθύνους λειτουργίας του ΧΚΠ, με σκοπό την αποκατάσταση των αναστρέψιμων βλαβών και την προσφυγή στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την επιβολή κυρώσεων σχετικών με τις μη αναστρέψιμες βλάβες. Εφιστώντας την προσοχή τους στο να επέμβουν προτού ξεκινήσει η λειτουργία του ΧΚΠ για την νέα χειμερινή περίοδο.

Από τις εργασίες συντήρησης του ΧΚΠ, οι οποίες εκτελέστηκαν αυθαίρετα – δίχως εγκεκριμένη μελέτη κλπ, προκύπτει μη αναστρέψιμη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή προστασίας. Η διοίκηση της ΕΤΑ προχώρησε σε εργασίες συντήρησης δίχως την σύμφωνη γνώμη του ΦΔ Παρνασσού. Υπεύθυνος για τις εργασίες ήταν η κοινοπραξία ΑΚΤΡΑΚ, με μετόχους την ΑΚΤΩΡ Α.Ε και ΠΑΝΤΡΑΚ Α.Ε.

Να σημειωθεί πως αμέσως μετά την αυτοψία η ΕΛΕΤ, εκπρόσωπος των ΜΚΟ στον Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) Παρνασσού, ενημέρωσε και εγγράφως τον τότε Πρόεδρο του ΦΔ (Συνημμένο 3 ΕΛΕΤ_0709).

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την αρχική μας καταγγελία λόγω του ότι χρόνιζε ο έλεγχος στους χώρους του ΧΚΠ η ΕΛΕΤ ενημέρωσε και ζήτησε την παρέμβαση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) με το έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: 812/Ε.Ε (6-10-2010), το οποίο επισυνάπτεται (Συνημμένο 4 ΕΛΕΤ_1010). Η καταγγελία διαβιβάστηκε και στο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Δασών (Συνημμένο 5 ΕΛΕΤ_0111).

Εξ’ όσον γνωρίζουμε η ΕΥΕΠ ζήτησε στην συνέχεια από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες πληροφορίες αλλά δεν μας γνωστοποιήθηκε ούτε εάν πραγματοποιήθηκε αυτοψία από κλιμάκιο της ΕΥΕΠ, ούτε ποια ήταν η έκβαση της καταγγελίας. Δεν προέκυψαν δηλαδή ποτέ κυρώσεις για το ΧΚΠ το οποίο μέχρι και σήμερα λειτουργεί δίχως περιβαλλοντικούς όρους.

Σας να μην αρκεί όλο τα βεβαρημένο ιστορικό του ΧΚΠ, η ελληνική διοίκηση επιχειρεί σήμερα μέσα από το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» να νομιμοποιήσει το αυθαίρετο ΧΚΠ (Άρθρο 53, παρ. 4), παραχωρώντας του δασική έκταση 11.100 στρεμμάτων στα οποία μάλιστα θα μπορεί να εκτελεί εργασίες συντήρησης, επισκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων κ.α. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό επιχειρείται την στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού, το οποίο επεξεργάζονται οι διάφορες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.

Η ΕΛΕΤ με επιστολή της ενημέρωσε για ιστορικό αυτό και τον εισηγητή του σ/ν, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη (Συνημμένο 6 Επιστολή ΕΛΕΤ ΣΝ ΥΠΕΚΑ_Ιαν2012).


Δάφνη Μαυρογιώργου
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων
Βιολόγος - Περιβαλλοντολόγος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού
http://www.ellet.gr
τηλ: 210 3225245 (εσωτ. 7)
φαξ: 210 3225240

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου