Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα για την "Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη"

ΠΡΟΣ : Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγρ. Πολιτικής κ. Γ. Αγγελόπουλο
ΚΟΙΝ. : Γρ. Περιφερειάρχη κ. Α. Κατσιφάρα
ΘΕΜΑ : Η ίδρυση της εταιρίας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη» - Παρατηρήσεις της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας.

Σε συνέχεια και της προφορικής μας τοποθέτησης στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας παραθέτουμε επισημάνσεις μας σχετικά με την πρωτοβουλία της Περιφέρειας για την ίδρυση αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρίας με τίτλο «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4015/11.

Θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα στην περιφέρειά μας εάν θεμελιώσει μακροχρόνια την αξιοπιστία της σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές (αγρότες, μεγάλοι καταναλωτές, νοικοκυριά, συλλογικοί φορείς).

Καταθέτουμε προς τούτο παρατηρήσεις και σημεία στα οποία εκτιμάμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή:
1. Προτού μέσω της εταιρίας – σύμπραξης επιδιωχθούν φιλόδοξα εξαγωγικά αποτελέσματα απαραίτητο είναι να δοθεί έμφαση στην μέγιστη δυνατή περιφερειακή αυτάρκεια σε διατροφικά προϊόντα στο πλαίσιο της ιδέας της «περιφερειακότητας» (regionality) που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην συνείδηση των ευρωπαίων καταναλωτών.
2. Η χρηματοδότηση προβλέπεται από το νόμο (ως κύρια δυνατότητα) να προέρχεται από το Ταμείο Γεωργίας και κτηνοτροφίας. Αναγκαίο οι συμπράττοντες να διερευνήσουν (και αυτό να είναι μέλημα των προσώπων που θα ορίσει η περιφέρεια) και τρόπους για αυτοχρηματοδότηση έστω κατά μικρότερο ποσοστό.
3. Να δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη πληροφορική για να δημιουργηθεί κατά προτεραιότητα ένα ευέλικτο δίκτυο ταχείας επικοινωνίας μεταξύ των συμπραττόντων φορέων, με ορισμό στα πλαίσια αυτού συγκεκριμένων προσώπων ως υπευθύνων για την επικοινωνία και υλοποίηση των δεσμεύσεων.
4. Να έχουμε την ετοιμότητα για σύγκρουση με τα κυκλώματα διαμεσολάβησης που πολλαπλασιάζουν τις τιμές από το χωράφι στο ράφι, στο μέτρο που η σύμπραξη πραγματικά θα επιδιώξει, πέραν της πιλοτικής κλίμακας, να φέρει σε άμεση επαφή αγρότες παραγωγούς και μεγάλους καταναλωτές προωθώντας και την προβλεπόμενη στο αρ. 10 του 4015/11 συμβολαιακή γεωργία.
5. Εφόσον υπάρξει Περιφερειακό Σήμα προϊόντων να επιδιωχθεί οι προδιαγραφές αυτού που θα έχει επεξεργαστεί η Ομάδα εργασίας από την Περιφέρεια να καλύπτουν τις εθνικές προδιαγραφές Agro (στην Ολοκληρωμένη διαχείριση ) ή τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές GlobalGap των διεθνών αλυσίδων λιανικής .
6. Να διευκρινιστούν με σαφήνεια οι προδιαγραφές που αφορούν :
α. Περιβάλλον: Περιβαλλοντικό αποτύπωμα παραγωγής ή επεξεργασίας, προσοχή σε συγκεκριμένα σημεία που παραπέμπουν στην Περιφέρεια για λήψη αποφάσεων όπως η ορθολογική χρήση νερού: άδειες χρήσης νερού, περιοριστικά μέτρα, υπολογισμός αρδευτικών ποσοτήτων νερού ανά καλλιέργεια, τρόπος λειτουργίας και εποπτεία οικονομικών των ΤΟΕΒ (Συλλογικών Σχημάτων διαχείρισης του νερού), Περιβαλλοντική αδειοδότηση ρυπογόνων μονάδων (κτηνοτροφία ,μεταποίηση,) και χωροταξική ρύθμιση τους: θεωρούμε ότι η αυστηρότητα των περιβαλλοντικών ελέγχων και προδιαγραφών δεν μπορεί να χαλαρώνει με πρόσχημα την κρίση. Αυτό που «πουλάμε» είναι το περιβάλλον και η καλή φήμη των προϊόντων μας που σαφώς πρέπει να διαφυλάξουμε μέσα από ένα συλλογικό σχήμα όπως είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Το Περιβάλλον και η καλή φήμη δεν ανήκουν ειδικά σε κανέναν ως brand name αλλά συλλογικά σε όσους επέλεξαν να ζουν και να εργάζονται στη περιοχή. Εννοείται ότι κατά προτεραιότητα δεν καταφεύγουμε σε μέτρα επιβολής αλλά ενημέρωσης και τεχνικής βοήθειας προς τους παραγωγούς.
β. Να προχωρήσουμε στον προσδιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων καθώς και της παραγωγής τους ως «κλιματικά ουδέτερων». Αυτό απαιτεί μέτρα αυτοσυγκράτησης όσον αφορά τη χρήση χημικών εισροών (φυτοφάρμακα, λιπάσματα) αλλά μπορεί να βοηθήσει όταν στοχεύσουμε αγορές του εξωτερικού όπως οι Σκανδιναβικές Χώρες και σε ομάδες καταναλωτών με σχετικές ευαισθησίες.
γ. Να έχουμε υπόψη την δυνατότητα προσαρμογής προϊόντων σε σήματα θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων όπως το Σήμα Koscher, σύστημα κανόνων θρησκευτικού χαρακτήρα το οποίο καθορίζει το διατροφικό πρόγραμμα των Εβραίων που ακολουθούν τον «νόμο», ή το αντίστοιχο διατροφικό –θρησκευτικό σήμα για τους Μουσουλμάνους (Halal).
δ. Να προωθήσουμε τη γνώση και τη συμμόρφωση των συσκευασμένων προϊόντων όσον αφορά το σήμα ανακύκλωσης και τις υποχρεώσεις εισφορών που συνεπάγεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ε. να προωθήσουμε την αναγραφή στις συσκευασίες προβλέψεων όσον αφορά θέματα σεβασμού του καταναλωτή, όπως πχ αναφορά πιθανά αλλεργιογόνων παραγόντων.

7. Να αφήσουμε ανοικτό το ενδεχόμενο δημιουργίας Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (Τ.Σ.Π.) όχι μόνο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα αλλά και σε ενότητες Δήμων ή με βάση μια λίμνη ή μια περιβαλλοντική ενότητα περιοχής, αν αυτό κριθεί επιθυμητό.
8. Όσον αφορά την πιστοποίηση προϊόντων που προηγείται της απονομής σήματος ποιότητας προτιμότερο (περισσότερο αξιόπιστο) είναι να γίνεται από ανεξάρτητους Οργανισμούς Πιστοποίησης πανελλήνιας εμβέλειας που θα εντάσσονται σε λίστα διαπιστευμένων της Περιφέρειας.
Τέλος εκτιμάμε ότι προαπαιτούμενα για την επιτυχία της ΑΣ είναι :
1. Οι εταίροι να διαπιστώσουν ότι έχουν κοινό πεδίο συμφερόντων και προβλημάτων και να συναποφασίσουν ευέλικτες συλλογικές μεθόδους διαχείρισης και αναζήτησης λύσεων.
2. Να αναγνωρίζουν αμοιβαία ο ένας εταίρος τον άλλο, ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ και γενικά να θεμελιωθεί μια αίσθηση δικαίου, ισοτιμίας και συναντίληψης που να διέπει τα εταιρικά σχήματα που θα συνιστούν την ΑΣ.

Θεωρούμε τέλος σημαντική την σε τακτά διαστήματα ενημέρωση του Περιφερειακού συμβουλίου για την πρόοδο των ενεργειών που θα γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής για το «Καλάθι» αγροτικών προϊόντων και την «Αγροδιατροφική σύμπραξη».

Μετά τιμής

Κώστας Παπακωνσταντίνου
Γραμματέας περιφ. Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου