Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Παρατείνονται οι συμβάσεις εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
ypen
Οι συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και την 31η/12/2016. Οι συμβάσεις αυτές δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο. Αυτό προβλέπει διάταξη της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που υπογράφηκε σήμερα 30/12 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δημοσιεύτηκε, νωρίς το βράδυ, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α´ 184)
Άρθρο 14
Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 20 του άρθρου 8 του Ν. 4109/2013 (Α ́ 16)
Στο τέλος της παραγράφου 20 του άρθρου 8 του Ν. 4109/2013 (Α ́ 16) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και την 31η/12/2016. Οι συμβάσεις αυτές δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο.
Πηγή: http://www.dasarxeio.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου