Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Εγκρίθηκε η Στρατηγική ΜΠΕ του ΠΕΣΔΑ Στερεάς

Εγκρίθηκε η Στρατηγική ΜΠΕ του Περιφερειακού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Στερεάς


Του Στέφανου Σταμέλλου*

Εγκρίθηκε η Στρατηγική ΜΠΕ του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Στερεάς με την υπ’ αριθμ. 58890/6.12.2016 ΚΥΑ. [ΑΔΑ: Ω9ΚΚ4653Π8-ΕΧΤ - Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»]

Στην ΣΜΠΕ προβλέπονται τέσσερεις(4) Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και τέσσερεις(4) Μονάδες Κομποστοποίησης (ΜΚ) ως υποδομές Α’ χρηματοδοτικής προτεραιότητας που θα απορροφήσουν το σύνολο σχεδόν των χρηματοδοτικών πόρων. Έτσι, με ευχολόγια για την Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), μπαίνουμε δυνατά στον αυτόματο πιλότο των έργων και του ΕΣΠΑ. Αγνοήθηκαν οι παρεμβάσεις των κινήσεων πολιτών στη διαβούλευση. Παρά την παρέμβασή μας - [http://oikologiki-sterea.blogspot.gr/20…/…/blog-post_15.html] - να ληφθούν υπόψη οι ποσότητες απορριμμάτων, που αναφέρονται στα ΤΟΣΔΑ, και οι οποίες οδηγούν σε σημαντικά μικρότερη διαστασιολόγηση της ΜΕΑ Λαμίας, αυτή παρέμεινε στα 49.700 σύμμεικτα και 13.000 προδιαλεγμένα οργανικά. Συμπεραίνουμε ότι στο ΥΠΕΝ δεν κοίταξαν καθόλου τα ΤΟΣΔΑ των δήμων της Φθιώτιδας, έστω να προτείνουν μία συμμόρφωση με αυτά στην ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ. Και φυσικά παρέμεινε η παραδοχή της αυξητικής τάσης για την επόμενη 20ετία. Άρα για ποιο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης μπορούμε να
μιλάμε...

Μερικές ακόμα αλήθειες για το πώς διαμορφώνεται το όλο θέμα:
- Φαίνεται καθαρά ότι προχωρούν σε μια στοχευμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή των πανάκριβων αναποτελεσματικών ΜΕΑ, με την σφραγίδα και την ευλογία των εταιρειών, που καραδοκούν να πάρουν το σύνολο της πίτας στη νέα «αγορά των σκουπιδιών». 
- Προγραμματίζουν ΜΕΑ ανταγωνιστικών της ανακύκλωσης και της Διαλογής στην Πηγή, οι οποίες, για να είναι βιώσιμες, χρειάζονται συγκεκριμένες εγγυημένες ποσότητες Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ).
- Διαμορφώνουν ένα σύστημα, που προμηνύει την συνεχή αύξηση των δημοτικών τελών για να καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας των δαπανηρών ΜΕΑ, χωρίς καμιά πρόβλεψη εσόδων. 
- Είναι σε γνώση τους ότι αναφέρονται σε αναποτελεσματικές ΜΕΑ, οι οποίες θα οδηγούν το μεγαλύτερο ποσοστό των σύμμεικτων ξανά στους ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ με την μόνιμη απειλή του κορεσμού, μεθοδεύοντας έτσι τα πράγματα ώστε να οδηγηθούμε στην καύση, ως απαραίτητη στο τέλος λύση.
- Ακυρώνουν στην πράξη κάθε έννοια βιώσιμης αποκεντρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων, ως προϊόντα χρήσιμα στην παραγωγική διαδικασία.
- Αποφεύγουν συστηματικά να αναφέρουν πού θα βρεθούν τα χρήματα για την ανάπτυξη του συστήματος της Διαλογής στην Πηγή, με αποτέλεσμα, όσα αναφέρονται σ’ αυτή, να φαντάζουν ευχολόγια και άπιαστοι στόχοι.

Όλα προσχηματικά λοιπόν∙ να τελειώνουμε γρήγορα με τη χαρτούρα και να μπούμε το συντομότερο δυνατόν στα έργα - τον από μηχανής θεό των σκουπιδιών - βάζοντας τον ενεργό πολίτη στην άκρη∙ ξεχνώντας όμως ότι μόνον αυτός, με τη Διαλογή στην Πηγή ως προτεραιότητα, μπορεί να αποτελέσει τη βιώσιμη λύση.-

Λαμία, 7.12.2016
*μέλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης Στερεάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου