Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Ο Εξωραιστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οικιστών & Οικοπεδούχων Σκορπονερίου για το Χωροταξικό της Περιφέρειας Στερεάς

EΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ      
                                                ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΟΥΠρος τον Δ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Γραφ. Δημάρχου
Υπόψη Δημάρχου Κου Χρ. Παγώνη
Τηλ.22213 55111-2   Fax: 22210 35000                                                             Ελληνικό 21/ο5/2015
                                                   
Κοιν: α) Δημοτ .Ενότητα ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ
                Τηλ.  22213 51601  fax: 22210 99666  E mail: georgios.sanidas@0932.syzefxis.gov.gr

            Β) Τοπικό Δ/σμα Λουκισίων
                 Τηλ. 22210 96200   fax: 22210 96255  E mail: dimitraveli@0932.syzefxis.gov.gr
               


                             ΘΕΜΑ : 1) Δημόσια διαβούλευση  για αξιολόγηση του περιφερειακού
                                            πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης
                                             Στ. Ελλάδας – Β1 στάδιο.
                               2) Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( ΣΜΠΕ )

Κύριε Δήμαρχε,

            Σας είναι γνωστό ότι για τα παραπάνω θέματα θα πρέπει να σταλούν και  από την πλευρά του Δ/Χ οι σχετικές παρεμβάσεις-διορθώσεις για την ανάπτυξη της κάθε περιοχής ξεχωριστά, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, στο Δ.Τ. της Περ. Στερ. Ελλάδας γίνεται αναφορά μέχρι της 4/6/2015.
           Σε ότι αφορά την περιοχή μας, σας είναι γνωστά τα θέματα που απασχολούν τον όρμο Σκορπονερίου που κατ’ επανάληψη σας έχουμε γνωστοποιήσει εγγράφως. Πιστεύουμε όμως ότι  θα είναι σκόπιμο να έχουμε μία κοινή συνάντηση στην περιοχή μας (ένα Σάββατο)για να σας τα αναλύσουμε και προφορικώς.
           Στην περίπτωση της Δημόσιας διαβούλευσης  η θέση των συλλόγων της περιοχής του όρμου Σκορπονερίου είναι να απαλλαγεί ο όρμος από την λειτουργούσα  Υ/Κ  ζητώντας την άμεση μετεγκατάσταση της.
Τους λόγους τους έχουμε αναφέρει κατ’ επανάληψη , σας αναφέρουμε μερικούς από αυτούς,               α) από την ίδρυσή της,η Υ/Κ έχει δημιουργήσει σωρεία περιβαλλοντικών προβλημάτων,                                         ο όρμος και ειδικά η περιοχή μας έχει γεμίσει από φύκια, από επιπλέοντα απόβλητα όπως τροφές                                                                                                                                                                            (ο ευτροφισμός αυτός απορρέει από την λειτουργούσα Υ/Κ ), λόγω των ανέμων (90% Β) αυτά  μεταφέρονται στην ακτή μας, τα δε κόπρανα, η χρήση αντιβιοτικών και ότι άλλο από την παραγωγική διαδικασία εκτροφής μεταφέρονται μέσω των ρευμάτων στο κέντρο του όρμου με αποτέλεσμα να έχει γίνει ο βυθός ένας βούρκος. Από την υποχρέωση του Υ/Κ  (ΑΕΠΟ) για αναλύσεις  του βυθού  και τις επιπτώσεις του θαλάσσιου περιβάλλοντος ούτε λόγος (ανά δίμηνο θα έπρεπε και δύο φορές κάθε χρόνο αναλύσεις  του βυθού)
Όσο για τα νεκρά ψάρια που θα πρέπει να αποτεφρώνονται σε κλιβάνους βάσει της Ν.1774/02  και είναι επιβλαβή για την δημόσια υγεία ? και να φαντασθεί κάποιος πού πάνε τόσοι τόνοι ? 190 τόνοι επίσημη παραγωγή  που με την επιτρεπτή απώλεια του 17% αφορά 32 τόνους ,ετησίως.
Τώρα διαπιστώνουμε ότι ανά 15νθήμερον !  διαφεύγουν ψάρια από την Υ/Κ !  και ειδοποιούνται να επωφεληθούν οι ψαράδες! Τι είδους ψάρια είναι αυτά?
Η έγκριση  για τις γεωτρήσεις της Υ/Κ αναφέρουν ότι θα ρίχνονται στον όρμο 983.000  κυβ νερού, για τις ανάγκες του ΙΧΣ ! 
Η Υ/Κ δεν προσφέρει απολύτως τίποτε στην τοπική κοινωνία όπως και στον Δ. Χαλκίδας (ούτε απασχόληση, ούτε οικονομικά) παρά μόνον προβλήματα.
Διαπιστωμένες παραβάσεις:  μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ΑΕΠΟ, Πολεοδ. Παραβάσεις, καταλήψεις αιγιαλού, Κ.Υ.Β./τελεσίδικες Δικ. Αποφάσεις, πρόστιμα.
Από Λ/Χ πρόστιμα , εισαγγελική παραπομπή του υπευθύνου της Υ/Κ για σκόπιμη ρύπανση και υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος κλπ.

Η Εγκατάσταση στον όρμο  Σκορπονερίου είναι απαγορευτική για ίδρυση Υ/Κ. λόγω του κλειστού σχήματος του. Οι  προσκομισθείσες εγκρίσεις  στοιχείων  των διάφορων φορέων ,(για την ανανέωση της αδείας & παραμονής του)  δεν αναφέρονται στις επιπτώσεις  αλλά μόνο στον τομέα που τους αφορά ,και είναι φυσικό γιατί δεν έχουν αντίρρηση για την εγκατάσταση.

Η Χρησιμοποίηση αιτήσεων-στοιχείων-απαντήσεων προς την ΔΕΥΑΧ. σε ότι αναφέρουν την ύδρευση & τα απόβλητα της Υ/Κ. αλλά αποκρύπτουν σκοπιμότητα. Την ίδια μέθοδο είχε ακολουθήσει ο Υ/Κ και στην απόσπαση βεβαιώσεως από την Τ.Δ. Ανθηδώνας.
Η Υ/Κ ανήκει διοικητικά στον Δήμο Ορχομενού .
Χρησιμοποίηση του οδικού δικτύου του οικισμού, που είναι στην δικαιοδοσία του Δ/ΧΑΛΚ και όχι τον Δ.ΟΡΧΟΜ, και μάλιστα με την χρησιμοποίηση της παράνομης προβλήτας που θα πρέπει να επέμβει  η Κ.Υ.Χ. για την κατεδάφισή της.  Θα πρέπει να τονισθεί  ότι η διακίνηση γίνεται με ψυγεία φορτηγά εντός της περιοχής του οικισμού μας, με πιθανά προβλήματα ατυχήματος.  Ο Δ/Χ θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία απαγόρευσης της διακίνησης εντός του οικισμού όπως και την κινητοποίηση της Κ.Υ.Χ,

 Η παραμονή της  Υ/Κ  δημιουργεί  ΜΟΝΟ προβλήματα υποβαθμίζει την περιοχή  αναστέλλει την ανάπτυξη της περιοχής που από το 1966 με τα ΦΕΚ. 7/Δ /1966 , ΦΕΚ 47/Δ/1975, ΦΕΚ 411/Δ/1976 ΦΕΚ 363/Δ/1983  ΦΕΚ.573/Δ/1984  με επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Λουκισίων & τροποποιήσεις αυτών, Έχει χαρακτηριστεί ως χώρος Β. κατοικίας και τουρισμού.
Η περιοχή αποτελείται από 3500 οικόπεδα στο σύνολο, εντός σχεδίου και στα οποία έχουν κτισθεί πάνω από 250 εξοχικές κατοικίες, με ένα ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο ,με  ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευση σε κάθε οικόπεδο, και όλα αυτά με δαπάνες των οικοπεδούχων.
Έχουν εγκριθεί σχέδια δημιουργίας Τουριστικών μονάδος που με την αξιοποίηση τους θα προσφέρουν 5000 θέσεις εργασίας ,με εισαγωγή κεφαλαίων της τάξεως των 150.000.000 ευρώ  και αυτά αφορούν το μέλλον της περιοχής.

Κύριε Δήμαρχε,
             Θα πρέπει να μας συμπαρασταθείτε , και να προβείτε στις ανάλογες ενέργειες ώστε  στην ανωτέρω Διαβούλευση Β1 να εκθέσετε και ως δήμος την αντίθεσή σας για  την παραμονή της Υ/Κ  εντός του όρμου, ζητώντας την μετεγκατάσταση της εκτός του όρμου,  ζητώντας την τροποποίηση του σχεδίου Β1 όπως και τον αποκλεισμό από την ΠΟΑΥ – Υποζώνη  53Υ για να μην υπάρξει τέτοια δραστηριότητα Υ/Κ και στο μέλλον !
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι για την πρόταση της ΠΟΑΥ-ΥΠΟΖΩΝΗ 53Υ δεν υπάρχουν αναλύσεις επιπτώσεων ούτε καν μελέτη για την καταλληλότητα του χώρου και τις προοπτικές της περιοχής και επικαλούνται στοιχεία ως όμοια της περιοχής ΜΕΝΟΥΛΑ-ΚΑΝΔΗΛΙ 25 μίλια μακρύτερα!
Κύριε Δήμαρχε,
Αναμένουμε την απάντησή σας με ενδιαφέρον.

Με τιμή
Γ.Ψάχος
Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Οικιστών & Οικοπεδούχων  Σκορπονερίου.
Ελληνικού  4   Ελληνικό  16777
Τηλ. 6944  345622     fax : 210  8942575     E mail : psachos@hol.gr


                                                                                                    
            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου