Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Συνεδριάζει την Τρίτη 19/4/2011 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της ΠΣΕ

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Πλατ. Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), στις 19-04-11, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. προκειμένου να συνεδριάσουμε για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως στις 7/3/2011.

ΘΕΜΑ 2ο:. Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας(Β) δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων πάχυνσης με[...] χρήση πηγαδιού (φρέαρ) και εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΦΕΡΟΥ ΄΄ με ενοικιαστή της μονάδας την εταιρεία ΄΄ ΚΟΤΙΝΟ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Κατσάμπας΄΄ Τοπικής Κοινότητας Καστέλας, Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε Εύβοιας ( πρώην Δ.Δ Καστέλας του Δήμου Μεσσαπίων ).

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 36.000 κοτόπουλων πάχυνσης με χρήση γεώτρησης και εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ ΕΛΕΝΑ ΧΡ. ΖΑΜΠΕΛΗ ΄΄ στη θέση ΄΄ Ρέμα Βαθύ ή Πέλκο, Ριτσώνα΄΄ Τοπικής Κοινότητας Βαθέως, Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε Εύβοιας ( πρώην Δ.Δ Βαθέως του Δήμου Αυλίδας).

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων πάχυνσης με χρήση γεώτρησης και εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗ ΄΄ στη θέση ΄΄ Μνήμα Κάτη - Ριτσώνα΄΄ Τοπικής Κοινότητας Βαθέως, Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας ( πρώην Δ.Δ Βαθέως του Δήμου Αυλίδας).

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών (Εμβαδού 20301,10τ.μ) του Ιωάννη Σταυρ. Μπάνου στη θέση ΄΄ ΣΚΟΥΜΙΘΙ΄΄ της ΤΚ Μελισσώνα , ΔΕ Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Π.Ε Εύβοιας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ κ. Δ. Γιαννάκος.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Επέκταση του δικτύου ύδρευσης για το συγκρότημα ΄΄ ΑΚΤΗ ΤΡΙΤΩΝ΄΄ στην Τ.Κ. Πολιτικών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε Ν. Εύβοιας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 7,8 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ Α.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ – ΣΠΑΤΑ ΄΄ του Δήμου Καρύστου ( πρώην Δήμου Μαρμαρίου) Π.Ε Εύβοιας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πτηνοσφαγείου της εταιρείας ΄΄ Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΄΄ , στη θέση ΄΄ Αγριελίτσα΄΄ της ΤΚ Πισσώνα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε Εύβοιας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ κ. Δ.Γιαννάκος.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ Σκύρου ΄΄.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών ειδών της ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΒΕΕ στη θέση ΄΄ ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ ΄΄ περιοχή Βαθέως Αυλίδας Δήμου Χαλκίδας Π.Ε. Εύβοιας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ κ. Δ. Γιαννάκος.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Επέκταση του δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Λιχάδας ΄΄ στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού Π.Ε Εύβοιας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), αύξησης δυναμικότητας από 160 τον/ έτος σε 450 τον/ετος και μετατροπή εκτροφέων ειδών μονάδας πάχυνσης από τσιπούρα – λαβράκι σε θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθείς σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση ΄΄ Παληόλακα – Χελώνες΄΄ της Τοπικής Κοινότητας Πελασγίας , Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Π.Ε Φθιώτιδας ( πρώην Δήμου Πελασγίας) της εταιρείας ΄΄ ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΕ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση και των εκσυγχρονισμό απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), αύξησης δυναμικότητας από 500 τον/ έτος θαλασσίων μεσογειακών ιχθυών σε 2.203 τον/έτος σε θαλάσσια έκταση 45 στρεμμάτων, αποτελούμενη από δύο πάρκα εκτροφής 10 και 35 στρεμμάτων, στη θέση ΄΄ Όρμος Καλογήρου ΄΄ της Τοπικής Κοινότητας Βαθυκοίλου , Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Π.Ε Φθιώτιδας ( πρώην Δ.Δ. βαθυκοίλου, Δήμου Πελασγίας) της εταιρείας ΄΄ SEAFARM IONIAN A.E.΄΄.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας παραγωγής οικιακών ηλεκτρικών συσκευών της εταιρείας ΄΄ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ Ντούσια ΄΄, στη Δημοτική Κοινότητα Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Τσακωνίτης.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 1000 μόσχων πάχυνσης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ Κτηνοτροφικές Επιχειρήσεις – Αγρόκτημα Σοφιάδας Δομοκού – Φθια Ε.Π.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ Παλιούργια ΄΄, Τ.Κ. Σοφιάδας Δ.Ε Θεσσαλιώτιδας του Δήμου Δομοκού Π.Ε. Φθιώτιδας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για ερευνητικές εργασίες για εξόρυξη μαρμάρου σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 93.353 m2 από την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ στη θέση ΄΄ ΑΡΑΠΗΣ ΄΄, περιοχή Μαυρομανδήλας της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ κ. Τσακωνίτης.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης μονάδας εκτροφής πέστροφας – σολομού, δυναμικότητας 175 τον/ έτος αντίστοιχα σε ιδιόκτητη έκταση 23.920 τ.μ. στη θέση ΄΄ Αλεπόσπιτα ΄΄ Τ.Κ. Φραντζή Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δήμου Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας της εταιρείας ΄΄ AURORA SALMON S.A΄΄.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής κουφέτων – προιόντων σοκολάτας και ζαχαρωδών της εταιρείας ΄΄ ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε.΄΄ , στη θέση ΄΄ Μπρεσιράτι ή Πάτημα΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Σχηματαρίου , του Δήμου Τανάγρας, Π.Ε Βοιωτίας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ κ. Χ. Ρουσέτης.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,8 MW της εταιρείας ΄΄ ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ Α.Ε.΄΄ , στη θέση ΄΄ ΚΟΥΚΟΣ ΄΄ του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας Π.Ε. Βοιωτίας.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου