Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Συνεδρίαση του ΔΣ Στυλίδας για τον συνεταιρισμό του ΙΚΑ στη Γλύφα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 18η Απριλίου 2011 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 16.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1o: Γνωμοδότηση του Δ.Σ. (έκφραση γνώμης) επί της πολεοδομικής μελέτης οδιωτικής πολεοδόμησης βάσει Ν. 2508/97 στη θέση "ΚΟΝΑΚΙ" Τ.Κ. Γλύφας του Δήμου Στυλίδας ( έκταση 82 στρ.ιδιοκτησίας 82 συνιδιοκτητών υπαλλήλων ΙΚΑ)"

Το κατεπείγον της πρόσκλησης συνίσταται στο γεγονός ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία η οποία δεσμεύει το Δήμο χρονικά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου