Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

“Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός”

Γέφυρα στο Καστρί του Δήμου Μακρακώμης
“Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός”

*του Στέφανου Σταμέλλου

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Συντάγματος αναφέρεται συγκεκριμένα: «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας…» Στην δε παράγραφο 6 του άρθρου επίσης αναφέρεται: «Tα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Kράτος…».

Στον Αρχαιολογικό Νόμο επίσης 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» αναφέρεται ότι στα ακίνητα μνημεία περιλαμβάνονται: «τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους»[άρθρο 6 παρ1β του Ν 3028/2002]

Σε ό,τι αφορά στην κατεδάφιση ο Νόμος επίσης αναφέρει: «Η κατεδάφιση νεότερων ακινήτων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε εκατό τελευταίων ετών ή η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, ακόμα και αν τα ακίνητα αυτά δεν έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτόν ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία ότι προτίθεται να προβεί σε αυτήν. Η έγκριση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη γνωστοποίηση δεν συντελεστούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας της εισήγησης για το χαρακτηρισμό του ακίνητου που προβλέπονται στην παράγραφο 5»[άρθρο 6 παρ 10 του Ν 3028/2002]

Εμείς δεν κάναμε τίποτα άλλο ή περισσότερο παρά να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα. Να εκφράσουμε δηλαδή άποψη υπερασπίζοντας την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού μας περιβάλλοντος αναφορικά με την κατεδάφιση της Γέφυρας στο Καστρί του Δήμου Μακρακώμης.

Αυτό που περιμέναμε -  και περιμένουμε - είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες, η Περιφέρεια και οι φορείς, οι βουλευτές του Νομού και οι περιφερειακοί σύμβουλοι να πάρουν θέση και να υπερασπιστούν τον Νόμο και το Σύνταγμα


*Μέλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης Στερεάς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου